adw. Piotr Ludwiński: Kancelaria Adwokat Katowice

×
 • start
 • o kancelarii
 • obszary praktyk
 • opinie
 • kontakt
 • obszary praktyk

  prawo odszkodowawcze

  Kancelaria zapewnia profesjonalną i wszechstronną obsługę prawną przy dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowań. Mając na względzie dobro naszych Klientów wykazujemy najwyższą staranność w celu uzyskania najkorzystniejszych świadczeń dla osób poszkodowanych i ich najbliższych. Najważniejszym jest aby nasz Klient otrzymał odpowiednie odszkodowanie, nawet jeżeli wymagało będzie to długotrwałego procesu sądowego. Uzyskanie jak najwyższego odszkodowania dla naszego Klienta odszkodowania jest priorytetem. W przypadku odszkodowań za wypadki komunikacyjne i w pracy ważnym jest aby ustalić i zebrać dowody na winę sprawcy, dlatego też Kancelaria zapewnia również ochronę interesów Klientów w toku postępowania karnego lub wykroczeniowego. Wszystko to powoduje, że Kancelaria może skutecznie dochodzić wysokich odszkodowań.
  Posiadamy wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu spraw ze zakresu:
  - odszkodowań należnych z tytułu uszczerbku na zdrowiu każdego rozmiaru,
  - odszkodowań należnych osobom najbliższym z tytułu śmierci członka rodziny,
  - rent lub innych świadczeń okresowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
  - odszkodowań należnych za naruszenie dóbr osobistych, w szczególności w przypadku naruszenia prawa tajemnicy korespondencji lub prawa do prywatności, spokoju, nietykalności mieszkania w przypadku bezprawnej windykacji;
  - odszkodowań z tytułu błędów lekarskich, w szczególności zakażenia szpitalnego, czy niewłaściwego leczenia
  - odszkodowań majątkowych z tytułu szkód wywołanych zjawiskami atmosferycznymi w przypadku posiadania stosownego ubezpieczenia;
  - odszkodowań majątkowych z tytułu wypadków samochodowych i kradzieży,
  - odszkodowań z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego;
  - odszkodowań majątkowych z tytułu wszelkiego rodzaju immisji, w tym w szczególności
  hałasu w związku z wybudowaniem autostrad, wiatraków, lotnisk etc.
  - odszkodowań od gminy za zajmowanie lokalu przez eksmitowanego mieszkańca z uwagi na brak zapewnia przez gminę lokalu socjalnego,
  - odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

  Kancelaria współpracuje z rzeczoznawcami z zakresu medycyny, w szczególności ortopedii i traumatologii, neurologii, medycyny pracy i bhp, jak i techniki motoryzacyjnej i rekonstrukcji zdarzeń, co pozwala na rzetelne przygotowanie sprawy pod kątem merytorycznym.

  Adres:
    40-730 Katowice
  ul. Panewnicka 25
  Kontakt:
    +48 691 499 028
    32 321 48 78
  E-mail:
    piotr@adwokatludwinski.pl
    kancelaria@adwokatludwinski.pl