adw. Piotr Ludwiński: Kancelaria Adwokat Katowice

×
 • start
 • o kancelarii
 • obszary praktyk
 • opinie
 • kontakt
 • obszary praktyk

  prawo karne

  Kancelaria świadczy pomoc prawną  w szeroko rozumianym prawie karnym,  karno – skarbowym oraz prawie wykroczeń. Reprezentujemy strony postępowania karnego – pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Kancelaria oferuje zarówno stałą lub doraźną pomoc prawną. W toku postępowania przygotowawczego, jak i na późniejszym etapie sądowym prowadzimy aktywną obronę. Udzielamy wsparcia i doradztwa w toku całego postępowania karnego, począwszy od postępowania przygotowawczego, prowadzonego w formie śledztwa lub dochodzenia, poprzez postępowanie sądowe po etap postępowania wykonawczego. Kancelaria oferuje również pomoc w zakresie dotyczącym sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

  Specjalizujemy się w szczególności w następujących przestępstwach:
  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, w szczególności oszustwa,
  prawnie brudnych pieniędzy, przestępstwa przeciwko wierzycielom, przeciwko
  wolności intelektualnej,
  - komunikacyjnych, w tym także w zakresie odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu lub rozstroju zdrowiu każdego rozmiaru
  - przeciwko mieniu,
  - popełnianych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej ,
  - narkotykowych.

  Adres:
    40-730 Katowice
  ul. Panewnicka 25
  Kontakt:
    +48 691 499 028
    32 321 48 78
  E-mail:
    piotr@adwokatludwinski.pl
    kancelaria@adwokatludwinski.pl