Kancelaria Adwokacka - adw. Piotr Ludwi�ski

Rozwiemy kad spraw - nawet najtrudniejsz

Pomagamy naszym Klientom w podejmowaniu najlepszych decyzji

Rzetelno i efektywno to nasze motto

o kancelariiAdwokat
Piotr Ludwiski


Absolwent studiów stacjonarnych Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu lskiego. Aplikacj adwokack odby w latach 2009-2013 zakoczon zoonym egzaminem adwokackim. Od 2013 r. wykonuje zawód adwokata, wpisany na list Katowickiej Izby Adwokackiej.
Prowadzi indywidualn Kancelari, która mieci si w Katowicach przy ulicy Panewnickiej 25, jednake sw dziaalnoci obejmuje teren caego kraju.


Adwokat Piotr Ludwiski oferuj Klientom profesjonaln obsug osób fizycznych i prawnych. Kancelaria wiadczy swym klientom pomoc prawn w zakresie takich dziedzin prawa, jak cywilne (w tym odszkodowawcze), karne i karne-skarbowe, gospodarcze, rodzinne, administracyjne, a take prawo pracy i ubezpiecze spoecznych. Kancelaria posiada bogate dowiadczenie w wiadczeniu kompleksowej obsugi podmiotów gospodarczych.


Atutem Kancelarii jest profesjonalne podejcie w kad powierzon spraw, a dowiadczenie zawodowe adwokata Piotra Ludwiskiego, który wykazuje pene zaangaowanie i kreatywno, powoduj efektywno wiadczonej pomocy prawnej. Wszechstronna wiedza adw. Piotra Ludwiskiego poczona z praktycznym dowiadczeniem gwarantuje sukces klientom Kancelarii.  
Kancelaria dziaa w dni robocze. Porad prawn mona uzyska odpatnie, na spotkaniu, po wczeniejszym uzgodnieniu terminu. Kancelaria udziela take porad on-line za porednictwem zoenia zapytania za porednictwem formularza zamieszczonego na stronie lub poczty e-mail.
Zapraszamy do zapoznania si z ofert Kancelarii.

obszary praktyk

Prawo cywilne


Kancelaria specjalizuje si w szeroko rozumianym prawie cywilnym reprezentujc i wiadczc pomoc prawn w postpowaniach sdowych, w tym take doradztwie pozasdowym w prawie zobowiza, rzeczowym,...

czytaj wicej
Prawo odszkodowawcze


Kancelaria zapewnia profesjonaln i wszechstronn obsug prawn przy dochodzeniu wszelkiego rodzaju odszkodowa. Majc na wzgldzie dobro naszych Klientów wykazujemy najwysz staranno w ...

czytaj wicej
Prawo karne


Kancelaria wiadczy pomoc prawn  w szeroko rozumianym prawie karnym,  karno – skarbowym oraz prawie wykrocze. Reprezentujemy strony postpowania karnego – pokrzywdzonych, po...

czytaj wicej
Prawo gospodarcze / windykacja nalenoci


Usugi Kancelarii skierowane s zarówno w stron pracodawców, jak i pracowników. Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie prawa pracy, w tym sporzdza umowy o prac, o zaka...

czytaj wicej
Prawo pracy i ubezpiecze spoecznych


Usugi Kancelarii skierowane s zarówno w stron pracodawców, jak i pracowników. Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie prawa pracy, w tym sporzdza umowy o prac, o zaka...

czytaj wicej
Prawo rodzinne


Majc wiadomo wyjtkowoci spraw rodzinnych, zapewniajc pomoc prawn kadziemy szczególny nacisk na szacunek, wsparcie i zrozumienie naszych Klientów. Kompleksowo doradzamy w trud...

czytaj wicej
Prawo administracyjne


Gszcz przepisów administracyjnych nieczytelny dla przecitnego obywatela, wymaga fachowej wiedzy i dowiadczenia, by prawidowo przygotowa odwoanie od decyzji, skarg do Wojewó...

czytaj wicej
Prawo budowlane


Kancelaria wiadczy pomoc prawn w zakresie przygotowania umów o roboty budowlane, umów
z kierownikami budowy, inspektorami nadzoru, czy  inynierami. Kancelaria wiadczy p...

czytaj wicej

opinie

Sawomir Domozych


Pan mecenas Ludwiski wygra dla mojej mamy dwie sprawy, które jak mylaem z góry skazane s na porak. Bya to prawdziwa walka Dawida z Goliatem. Sumienne, wnikliwe podejcie do sprawy oraz zaangaowanie Pana mecenasa doprowadzio do spektakularnego zwycistwa. Panie mecenasie, bardzo Panu dzikuj w imieniu mamy i swoim. Wszystkim którzy potrzebuj prawdziwego fachowca polecam Pana Piotra Ludwiskiego.

Pawe Badurak


Bardzo mia i fachowa obsuga. Sprawa szybko zaczta i jak tylko byo to moliwe pozytywnie zakoczona. Polecam

Przemek


Pan Adwokat prowadzi dla mnie ju dwie sprawy i musz przyzna, e konkretnie zmierza do celu aby osign zamierzony efekt czyli wygran spraw. W przypadku gdy nie ma moliwoci wygrania "nie mydli oczu" - doprowadza do jak najkorzystniejszego rozwizania dla klienta. Konkretne i rzeczowe podejcie oraz terminowo, a przy tym skuteczno! Polecam

Justyna Syposz


Bardzo polecam Mecenasa Piotra Ludwiskiego, jest bardzo ambitnym modym i bardzo zaangaowanym adwokatem. Moj spraw zaatwi szybko i skutecznie. Polecam bardzo gorco.

Marcin


Piotr Ludwiski to bardzo dobry adwokat, mody, ambitny, wyrozumiay, wietnie wyksztacony. Pomóg mi w bardzo trudnej sprawie. Mecenas wiedzia jak trudna jest to sprawa a mino to podj si jej i co najwaniejsze wygralimy. Jestem bardzo zadowolony z Pana Mecenasa. Polecam kademu kto potrzebuj pomocy.

Robert


Bardzo polecam pana PIotra Ludwiskiego.W komentarzu tym okrel si krótko i pozytywnie.Jest uczciwy , rzetelny ,bardzo dobry kontakt telefoniczny,fachowiec w swojej dziedzinie i skuteczny.Dziki niemu wygraem bardzo rzadk i nietypow spraw.Jeszcze raz polecam.

Sabina


Polecam Pana Piotra Ludwiskiego jako skutecznego, fachowego i rzetelnego adwokata. Uczciwy i konkretny zawsze dobry kontakt tel. Bardzo wiele mi pomóg, kieruj nim zawodowe ambicje a nie pienidze. Serdecznie polecam wanie tego adwokata

Elbieta Konieczny


Zawodowo i profesjonalnie podejcie do sprawy. Z penym zaangaowaniem i bardzo du skutecznoci rozwizywanie spraw. Fachowo i po ludzku przekazywanie informacji o przebiegu toczcej si sprawy. Bardzo dobry kontakt. Polecam serdecznie.

Daniel


Polecam Pana Piotra jako solidnego adwokata. Do sprawy podszed bardzo rzeczowo. Po przeprowadzeniu wywiadu, stworzy profesjonalny wniosek. Pismo byo odzwierciedleniem moich potrzeb dotyczcych sprawy. Wszystko odbyo si w bardzo miej atmosferze. Z Panem Piotrem miaem bardzo dobry kontakt telefoniczny.

Paluch Grzegorz


Mog z ca odpowiedzialnoci poleci pana mecenasa Piotra Ludwiskiego wszystkim, moj spraw zaatwi szybko i skutecznie sam zaatwia wszelkie formalnoci bez angaowania mojej osoby wszelkie porady prawne byy wyczerpujce i jasne.Polecam wszystkim

Stanisaw


Rzetelny adwokat. Na sali sdowej aktywny i waleczny. Bardzo podobao mi si indywidualne podejcie do mojej sprawy. Dziki niemu odzyskaem swoje pienidze. Polecam mecenasa z rk na sercu.

beateatr


Precyzyjny fachowiec, naukowiec, humanista, sprawnie wycigajcy wnioski z oceny sytuacji. wietnie argumentujcy swoje opieni , zdanie. Porusza si wietnie po meandrach sztuki adwokackiej, uczciwy, konkretny, szybki w decyzjach, dobrze humanistycznie nastawiony do klienta. Mody zdolny. Wicej takich osób, a wymiar prawa dziaaby sprawniej.

Andrzej


Od duszego czasu korzystam z usug pana adwokata. Powica duo czasu na dogbne rozpoznanie sprawy. Zawsze mog liczy na jego fachow pomoc. Jednym sowem pan adwokat Piotr Ludwiski to profesjonalista i dlatego polecam wszystkim jego usugi

magnus


Mecenas Ludwiski rzetelnie, ambitnie i skutecznie prowadzi sprawy, dobry kontakt. Szczerze polecam.

Magorzata


Ambitny,rzetelny i z wielk starannoci prowadzcy zlecone sprawy.Sprawy z zakresu odszkodowa zakoczone bardzo pozytywnym efektem. Gorco polecam wanie t kancelari.

Sylwia


Mecenas Ludwinski to specjalista w swojej dziedzinie najwyszych lotow. Laczy w sobie ogromna wiedze, zmys prawniczy i zwykla ludzka poczciwoci. Jeli kiedykolwiek jeszcze bd potrzebowala pomocy prawnej, powierze swóje sprawy tylko i wycznie Jemu!! jest bardzo solidnym prawnikiem, ogromnie zaangaowanym w sprawy których si podejmuje, a podejmuje si widzac szanse na ich szczesliwe zakoczenie. Kieruja Nim zawodowe ambicje a nie pienidze, jest uczciwy i bardzo skrupulatny. Ma w sobie wszystkie te cechy, które sprawiaj ze klient czuje si bezpieznie. z caym przekonaniem polecam Piotra Ludwinskiego

Kamil Niewiarowski


Witam Korzystaem z usug pana Mecenasa dwukrotnie i za kadym razem jako jego usug bya doskonaa , czasowa i rzetelna. Cene usug równie bya bardzo koystna w porównaniu do innych kancelarii. Polecam

Sawomir


Na pewno bd poleca Pana Piotra znajomym. Uwaam, e jest konkretny, dobrze zorganizowany i wykonuje swój zawód z oddaniem. W trakcie prowadzenie mojej sprawy by dla mnie duym oparciem. Wysoka skuteczno z ogromn wiedz, kultura osobista, niezwyka charyzm i empatia mog i gwarantuj sukces. Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku. Kancelaria godna polecenia. Jeszcze raz dzikujemy Panu Piotrowi za owocn wspóprac.

pomoc online

Oferujemy Pastwu moliwo skorzystania z porad prawnych online. Do Pastwa dyspozycji pozostawiamy formularz, za pomoc ktrego mog Pastwo zoy zapytanie. Wycenimy koszt udzielenia porady i wwczas Pastwo zdecydujecie, czy skorzysta z naszych usug.


kontakt

telefon

+48 691 499 028

32 321 48 78

e-mail

piotr@adwokatludwinski.pl

kancelaria@adwokatludwinski.pl

adres

ul. Panewnicka 25

40-730 Katowice

napisz do nas